free portfolio web templates

Pensioenplanning

Mobirise

Er zijn 4 pensioenpijlers :

- het wettelijk pensioen (1ste pijler)
- pensioenopbouw via het beroep (2de pijler)
- individueel fiscaal aftrekbaar pensioensparen (3de pijler)
- niet-fiscaal (vrij) sparen (4de pijler)

Het wettelijk pensioen 

Het  wettelijk pensioen wordt berekend op het aantal jaren gewerkt en de hoogte van uw beroepsinkomen.

Het aanvullend pensioen (2de pijler)

Voor de werknemers treffen we hier de groepsverzekering aan. Voor zelfstandigen en ondernemers de Individuele Pensoentoezegging (IPT), Vrij Aanvullend Pensioen Zelfstandigen (VAPZ) en de PensioenOvereenkomst Zelfstandigen (POZ). Deze producten zijn onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar.

Individueel fiscaal aftrekbaar pensioensparen (3de pijler)

Hieronder vinden we de woonbonus, het pensioensparen en het langetermijnsparen terug. Ook deze producten zijn onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar.

Niet-fiscaal (vrij) sparen (4de pijler)

Naast de 1ste tot en met de 3de pijler kan ook nog aan pensioenopbouw gedaan worden onder de vorm van niet-fiscaal sparen.


Wij kijken na hoe U fiscaal optimaal kunt sparen voor uw pensioenopbouw en passen steeds de strategie aan aan uw persoonlijke situatie.