website builder

Legal notice

De informatie die wij U op deze website aanbieden heeft niet de waarde van ons persoonlijk advies. We kunnen niet garanderen dat de informatie een volledig en accuraat antwoord biedt op uw vragen of geschikt is voor het doel dat U nastreeft. Er dient benadrukt te worden dat de inlichtingen zuiver ten informatieve titel worden gegeven en dat voor elke situatie steeds een afzonderlijke benadering en beoordeling nodig is. We zullen geenszins aansprakelijk kunnen gesteld worden voor de gevolgen die kunnen voortvloeien uit het gebruik van de informatie op deze website.
Hoewel we ons best doen om deze informatie regelmatig bij te werken, kunnen we niet garanderen dat zij steeds volledig of actueel is.
In het geval dat op deze website verwezen wordt naar andere websites (bijvoorbeeld in de vorm van hyperlinks), zijn we niet aansprakelijk voor de inhoud en het bestaan van deze andere sites. Evenmin zijn we aansprakelijk voor de inhoud van websites die via hyperlinks, metatags of op enigerlei andere wijze naar deze website verwijzen. De risico’s verbonden aan een bezoek aan dergelijke gekoppelde websites zijn volledig voor rekening van de gebruiker.